Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Poniższa polityka prywatności („Polityka Prywatności„) przedstawia nasze zasady w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym prowadzenia serwisu internetowego www.flexmidrent.pl (dalej jako: „Serwis”).

Polityka Prywatności uwzględnia wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej: „RODO” oraz przepisy polskich aktów prawnych, w tym m.in. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Flex Rent sp. z o.o. przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 11, 02-366 Warszawa („Administrator”).

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych osobowych w ramach Serwisu prosimy skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych – adres email: iod@flexrent.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej w ust. 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą:

poczty elektronicznej: iod@flexrent.pl,

poczty tradycyjnej: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 11, 02-366 Warszawa

telefonu: +48 22 118 90 04

Administrator Serwisu dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących użytkowników Serwisu. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możecie nam Państwo udostępnić, w tym podczas korzystania z Serwisu oraz wykorzystywania plików cookies w naszym Serwisie. Naszym celem jest zapewnienie ochrony Państwa danych osobowych.

 

Jak używamy plików cookies?

 

Do obsługi naszego Serwisu możemy używać plików cookies i podobnych technologii.
W szczególności wykorzystujemy je do ogólnej analizy ruchu, do analiz marketingowych oraz do celów marketingu bezpośredniego, a także w celu zapewnienia użytkownikom treści wielojęzycznych. Macie Państwo możliwość kontroli nad korzystaniem z plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w której można wyłączyć pliki cookies w dowolnym momencie, jak również w którym możesz wyrazić zgodę na użycie plików cookie, jeżeli taka zgoda jest wymagana przez przepisy odnoszące się do prywatności/ lub świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Możecie Państwo kontrolować i/lub usuwać pliki cookie według własnego uznania. Możecie Państwo usunąć wszystkie pliki cookie, które są już na Państwa komputerze, jak również zmienić ustawienia przeglądarki, aby zapobiec ich umieszczeniu. W przypadku takiego usunięcia, konieczne może być ręczne dostosowanie niektórych preferencji za każdym razem, gdy odwiedźcie Państwo witrynę,
a niektóre usługi i funkcje mogą nie działać.

 

Używamy plików cookie w następujący sposób na stronie: www.flexmidrent.pl

 

Nazwa pliku cookie Opis celu pliku cookie Pochodzenie pliku cookie Rodzaj Okres wygaśnięcia  
Niezbędne pliki cookies
PHPSESSID Zapewnia utrzymanie sesji użytkownika. Ten plik cookie jest niezbędny do zachowania stanu sesji użytkownika w żądaniu strony. flexmirent.pl HTTP Sesyjny  
Statystyczne pliki cookies  
_ga Rejestruje nowy identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących odwiedzin na stronie internetowej. Flexmidrent.pl HTTP 2 lata  
_gat Plik używany jest do kontrolowania liczby pytań przeglądarki użytkownika do serwera. Flexmidrent.pl HTTP 1 dzień  
_gid Rejestruje identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących odwiedzin na stronie internetowej. Flexmidrent.pl HTTP 1 dzień  
_hjAbsoluteSessionInProgress Rejestruje identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących odwiedzin na stronie internetowej. Flexmidrent.pl HTTP 1 dzień  
_hjid Ustala identyfikator sesji. Umożliwia to stronie internetowej uzyskanie danych statystycznych o zachowaniu odwiedzających

 

na cele statystyczne.

Flexmidrent.pl HTTP 1 rok  
_hjid Ustala identyfikator sesji. Umożliwia to stronie internetowej uzyskanie danych statystycznych o zachowaniu odwiedzających

 

na cele statystyczne.

Flexmidrent.pl HTML Trwale  
_hjIncludedInPageviewSample Określa, czy nawigacja użytkownika powinna być zarejestrowana w określonym miejscu na dane statystyczne. Flexmidrent.pl HTTP 1 dzień  
_hjIncludedInPageviewSample Określa, czy nawigacja użytkownika powinna być zarejestrowana w określonym miejscu na dane statystyczne. Flexmidrent.pl HTML Trwale  
pll_language Służy do ustalania preferencji językowych użytkowników odwiedzających stronę internetową. Flexmidrent.pl HTTP 1 rok  
_hjFirstSeen Ten plik cookie służy do określenia, czy użytkownik odwiedził witrynę wcześniej, czy jest to nowy gość na stronie internetowej. Flexmidrent.pl HTTP 1 dzień  

 

_hjFirstSeen

Ten plik cookie służy do określenia, czy użytkownik odwiedził witrynę wcześniej, czy jest to nowy gość na stronie internetowej. Flexmidrent.pl HTML Trwale  
Marketingowe pliki cookies  
_fbp Wykorzystywany przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych. Flexmidrent.pl HTTP 3 miesiące  
ads/ga-audiences Używany przez Google AdWords do ponownego zainteresowania użytkowników, na podstawie zachowania użytkownika w witrynach Internetowych. google.com Pixel Tylko na potrzeby danej sesji  
fr Wykorzystywany przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych. facebook.com HTTP 3 miesiące  
tr Wykorzystywany przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych. facebook.com Pixel Tylko na potrzeby danej sesji  
Inne (niesklasyfikowane powyżej w kategoriach niezbędnych, sesyjnych bądź marketingowych)  
deadline W trakcie ustalania funkcjonalności Flexmidrent.pl HTML Tylko dla danej sesji  

 

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Google Analytics

Ta usługa firmy Google Inc., to narzędzie analityczne, które przechowuje informacje w plikach cookie w celu generowania statystyk dotyczących ruchu do naszych witryn. Ta funkcja nie jest niezbędna do przeglądania i służy do monitorowania wydajności witryny i jej ulepszania. Korzystając z Google Analytics, nie przetwarzamy żadnych danych osobowych ani innych identyfikatorów przydatnych do pośredniej identyfikacji (np. Adresu IP) osób, których dane dotyczą. Nie oznacza to jednak, że Państwa dane osobowe nie są przetwarzane przez Google Inc., administratora danych Google Analytics. Głównym ciasteczkiem używanym przez Google Analytics jest plik _ga. Więcej informacji na temat rodzajów plików cookie używanych przez Google Inc. można znaleźć tutaj:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl

Oprócz raportowania statystyk Użytkowania naszej strony internetowej, Google Analytics, wraz
z niektórymi reklamowymi plikami cookie, może służyć do wyświetlania bardziej trafnych reklam od Google Inc. (na podstawie historii wyszukiwania i historii aktywności na naszej stronie internetowej), a także do mierzenia interakcje z reklamami displayowymi od Google Inc. Google Analytics wykorzystuje również pliki cookie na naszej stronie internetowej w celu analizy Państwa zachowania, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, tablet, smartfon). Google anonimizuje część adresu IP użytkownika końcowego naszej witryny internetowej, gdy tylko zostanie ona zebrana, zwiększając w ten sposób Państwa prywatność. Google Inc. wykorzystuje informacje zebrane podczas korzystania ze strony internetowej w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, dostarczania nam raportów aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej i korzystania z Internetu.

Przetwarzaniu danych przez Google Analytics można zapobiec, odpowiednio konfigurując przeglądarkę internetową, w której można zainstalować wtyczkę do przeglądarki (dostępną pod następującym linkiem): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Kliknięcie tego linku spowoduje zapisanie pliku cookie rezygnacji w przeglądarce, co uniemożliwi dostęp do danych w przyszłości podczas odwiedzania naszej strony internetowej (www.bringback.me). Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Google Inc. podczas korzystania z Google Analytics, możesz zapoznać się z ich polityką prywatności dostępną pod adresem:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

 

Narzędzia biznesowe Facebooka

Serwis korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, Facebook Audience Network, Facebook Amptidute, Facebook Remarketing, Facebook Custom Audience, Facebook API, by kierować do Państwa dopasowane reklamy w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Całość zasad dotyczących wykorzystywania Państwa danych przez Facebook Ireland Ltd. znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?

 

Jak wyłączyć pliki cookie w urządzeniach mobilnych?

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne ich przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe w ramach celów opisanych poniżej.

 1. Obsługa Serwisu

 

 1. prowadzenie korespondencji e-mailowej, tradycyjnej oraz kontakt telefoniczny – dane osobowe zawarte w tej korespondencji/wiadomości głosowej są przetwarzane wyłącznie
  w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja/wiadomość głosowa, na podstawie art. 6 ust. lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora.

 

 1. elektroniczne formularze kontaktowe – dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi art. 6 ust. 1 lit. b RODO; w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

 1. realizacja umowy – realizacja praw i obowiązków wynikających z umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

 1. obsługa procesów reklamacyjnych –wsparcie i obsługa użytkownika, rejestracja i rozpatrywania zgłaszanych reklamacji i skarg oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenie roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

 

 1. prowadzenie działań marketingowych – marketing produktów/usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

 

 1. wykorzystanie danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. poprawy jakości usług oraz dostosowanie ich do potrzeb do użytkowników strony Flexmidrent.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

 

 1. wykorzystywanie w celach rachunkowych, księgowych, podatkowych i innych, związanych
  z wykonywaniem obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  c RODO, w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, w zw. z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zw.
  z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
  w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 

 1. marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich na podstawie Państwa zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

 1. Prowadzenie profili na portalach społecznościowych:

 

 1. Administrator posiada publiczny profil na portalu społecznościowym Facebook. W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające ten profil (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilu, w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, w celach statystycznych i analitycznych, ewentualnie mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

 

 1. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, w razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych członków personelu kontrahentów lub klientów współpracującym z administratorem.

 

 1. w związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej działalności, Administrator pozyskuje od kontrahentów/klientów dane osób zaangażowanych w realizację takich umów (np. osób uprawnionych do kontaktu, wykonujących zlecenia itp.). Zakres przekazywanych danych jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla wykonania umowy i zazwyczaj nie obejmuje innych informacji niż imię i nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe.

 

 1. takie dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz jego kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy. Takie dane mogą być ujawniane osobom trzecim zaangażowanym w realizację umowy.

W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, ich podanie może być warunkiem zawarcia umowy (np. w przypadku zawarcia umowy) lub może być dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z naszych usług lub konieczne dla rozpatrzenia reklamacji.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne,
w razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania z naszego Serwisu i jego funkcjonalności, dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

 1. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez użytkownika Serwisu.

Administrator będzie gromadzić dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z prawem. Udostępniając swoje dane osobowe w Serwisie, wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

W zależności od tego, w jaki sposób zdecydujesz się wchodzić w interakcję z funkcjami Serwisu, Administrator będzie zbierać Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w następujący sposób:

 1. użytkownik rejestruje swoje konto w Serwisie podając swoje imię i nazwisko oraz adres mailowy;
 2. użytkownik zapisuje się na e-mailową listę marketingową.

Nie gromadzimy bezpośrednio danych Państwa karty kredytowej w celu przetworzenia płatności lub do celów obsługi klienta. Dane Państwa karty kredytowej są gromadzone, przetwarzane i przechowywane bezpośrednio przez nasze zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności zgodnie z ich warunkami użytkowania i polityką prywatności. Żadne dane Państwa karty kredytowej nie są u nas przechowywane.

 1. Zakres zbieranych danych

Serwis zbiera bezpośrednio lub pośrednio następujące informacje:

 • numer telefonu+;
 • nazwisko i imię użytkownika+;
 • adres e-mail użytkownika+;
 • dane dotyczące odbiorców witryny;
 • informacje techniczne dostarczane przez pliki cookie i inne znaczniki, w tym dzienniki połączeń i adres IP, dane lokalizacyjne.

Informacje oznaczone plusem (+) są danymi obowiązkowymi, bez których nie można świadczyć usług Flexmidrent.pl

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się tego przetwarzania. Szczegółowe zasady dotyczące okresów przechowywania danych opisane zostały poniżej:

 1. w celu realizacji umowy – przez czas trwania umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu;
 2. w celu obsługi procesów reklamacyjnych – do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy zazwyczaj będzie to okres 3 lat;
 3. w celu prowadzenia działań marketingowych – do czasu odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu;
 4. w celu wykorzystania danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych – przez czas realizacji umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy – zazwyczaj będzie to okres 3 lat;
 5. w celu realizacji obowiązków rachunkowych, księgowych, podatkowych i innych obowiązków prawnych – nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

 

Udostępnianie danych

 

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być zewnętrzne podmioty udzielające wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe czy agencjom marketingowym.

 

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, Spółka stosuje Standardowe klauzule umowne jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

 

 

Prawa podmiotów danych

 

Mają Państwo prawo do:

 

 1. wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Administrator uzyskał taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności
  z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
 2. żądania usunięcia Państwa danych osobowych; na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę podmiot danych – oraz ich przechowywania, zgodnie
  z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;
 4. wyrażenia sprzeciwu – podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 5. przeniesienia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
 6. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia.
  W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Administrator będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi

przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru

bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji lub skorzystać z jednego lub większej liczby wspomnianych wyżej praw, prosimy wysłanie e-maila na adres: iod@flexrent.pl

Usługi i funkcje w ramach Serwisu będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że
w przyszłości Administrator może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że informację o zmianach w Polityce Prywatności zostaną umieszczone
w ramach Serwisu. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać
z nową datą. Wszelkie najistotniejsze zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.

Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 11 stycznia 2021 r.